26.05.2019, data aktualizacji serwisu: 25.10.2012
Gra miejska

Biogramy

Edward Śmigły-Rydz (1886–1941), Marszałek Polski

„Silny charakter żołnierza, mocna wola i spokojny, równy opanowany charakter [...]. Wszystkie zadania, jakie mu stawiałem, […] wypełnił zawsze energicznie, śmiało, zyskując w pracy zaufanie swoich podwładnych, a rzucałem go zawsze podczas wojny na najtrudniejsze zadania [...]. Natomiast co do otoczenia własnego i sztabu – kapryśny i wygodny, szukający ludzi, z którymi by nie potrzebował walczyć lub mieć jakiekolwiek spory”.

Opinia Józefa Piłsudskiego z 1922 r.
 

Do wybuchu wojny Edward Śmigły-Rydz był kreowany na następcę Piłsudskiego, otaczany kultem – pisano o nim wiersze i piosenki, czyniono z niego niemal symbol potęgi militarnej Polski. Legionowa przeszłość u boku Piłsudskiego, współtworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej, udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. – wszystko to tworzyło legendę spadkobiercy i zarazem twórcy najlepszych tradycji wojska odrodzonej Rzeczypospolitej. W chwili wybuchu II wojny światowej Śmigły-Rydz objął stanowisko naczelnego wodza i w myśl konstytucji kwietniowej został mianowany następcą prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Decyzje, jakie podejmował, do dziś wzbudzają kontrowersje, oskarżany jest o brak jasnej koncepcji działania, jednak najbardziej krytykowany jest za opuszczenie kraju – w nocy z 17 na 18 IX wódz naczelny opuścił walczącą jeszcze armię i udał się do Rumunii. Owo posunięcie spotkało się z potępieniem już w latach II wojny światowej.
 
Internowany w Rumunii i zdymisjonowany, marszałek postanowił powrócić do okupowanej Polski. Nie znalazłszy dla siebie miejsca w rodzącej się konspiracji, izolowany, zmarł w grudniu 1941 r. w Warszawie (istnieją także wersje mówiące o śmierci Śmigłego-Rydza w kilka miesięcy później). Został potajemnie pochowany na Powązkach jako nauczyciel Adam Zawisza.

Kamila Sachnowska – BEP IPN


Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
©2004-2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.