26.05.2019, data aktualizacji serwisu: 25.10.2012
Gra miejska

Biogramy

Marian Kenig (1895–1959)

Uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., został zmobilizowany 24 sierpnia 1939 r., po ponad piętnastu latach spędzonych w cywilu. Początkowo wyznaczono go na zastępcę szefa cenzury Dowództwa Okręgu Korpusu nr 1 w Warszawie, jednak szybko okazało się, że czeka go inne zadanie. 6 września z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej powołano Robotnicze Bataliony Obrony Warszawy, przekształcone wkrótce w Robotniczą Brygadę Obrony Warszawy. Stanowisko dowódcy tej formacji zaproponowano właśnie Kenigowi, od lat związanemu z PPS. Początkowo podwładni Keniga zajmowali się głównie działaniami saperskimi (budowanie umocnień), z czasem coraz częściej uczestniczyli bezpośrednio w walkach. Tak pisze o tym sam Kenig:

„Chłopcy nasi pomagali cywilom przy usuwaniu zniszczeń i ratowaniu resztek mienia. A wieleż pożarów zlikwidowali w zarodku bądź działając sami, bądź pomagając domowym organizacjom obrony przeciwlotniczej. […] Oddziały nasze, poza kilkoma godzinami snu, który często był przerywany, miały nieustannie masę pracy”.
 
Chęć walki była tak wielka, że informacja o kapitulacji omal nie doprowadziła do buntu. Sytuację opanował sam Kenig, który swym przemówieniem i osobistym autorytetem nakłonił swych podkomendnych do złożenia broni.
 
Po kapitulacji Warszawy Kenig dostał się do niewoli, którą spędził w obozach jenieckich w okolicach Linzu i Woldenbergu (dziś Dobiegniew). W lutym 1945 r. został uwolniony przez Armię Czerwoną. Będąc z wykształcenia ekonomistą, próbował się włączyć w budowę nowej, powojennej rzeczywistości, jednak w 1950 r. zwolniono go z pracy w Banku Gospodarstwa Krajowego i usunięto z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Aż do śmierci w 1959 r. utrzymywał się z prac dorywczych jako tłumacz z jęz. rosyjskiego.
 

Kamila Sachnowska BEP IPN


Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
©2004-2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.