26.05.2019, data aktualizacji serwisu: 25.10.2012
Gra miejska

Biogramy

Mieczysław Niedziałkowski (1893–1940)

„W ciągu tych dni, może najtrudniejszych, musimy zachować spokój i zimną krew, wykonywać bez chwili wahania wszelkie zarządzenia władz wojskowych i komisarza cywilnego stolicy, jej prezydenta p. St. Starzyńskiego, który umiał podtrzymać, w granicach możliwości, życie normalne w mieście”.

(M. Niedziałkowski, Sytuacja ogólna, „Robotnik”, 9 IX 1939)
 
 
Aktywność publiczna Niedziałkowskiego – polityka, posła na sejm, redaktora naczelnego dziennika „Robotnik”, rozpoczęła się jeszcze w czasach zaborów, kiedy jako uczeń gimnazjum angażował się w działalność socjalistycznych komórek niepodległościowych. Nie pozostał bierny również w warunkach wojennych, oddając swoją energię i talent dziennikarski sprawie obrony Warszawy. Uznawany jest za jednego z głównych organizatorów cywilnej obrony stolicy. Uczestniczył w wielu strukturach wspierających wojsko i ludność cywilną – Komitecie Obywatelskim, Radzie Obrony Stolicy, Robotniczym Komitecie Pomocy Społecznej, blisko współpracował ze Starzyńskim, m.in. prowadząc werbunek do Robotniczych Batalionów Obrony Warszawy. Ważną rolę odegrał redagowany przez niego „Robotnik”, w którym umieszczał swoje aktualne analizy sytuacji, grzeszące niekiedy zbytnim optymizmem, ale krzepiące ducha obrońców. 8 września, po panice wywołanej niesławnym apelem płk. Umiastowskiego, „Robotnik” był jedynym porannym pismem, jakie się ukazało. Specjalny numer przygotowany przez Niedziałkowskiego wraz z sekretarką, księgową i dwoma drukarzami, zawierał odezwę gen. Czumy, odwołującą apel Umiastowskiego.
 
Na zebraniu Komitetu Obywatelskiego 26 września Niedziałkowski zapytał o zapasy amunicji i samoloty, o możliwość odsieczy dla Warszawy i o zaopatrzenie w wodę. Choć był zwolennikiem walki do końca, gdy dowiedział się, że nie ma ani amunicji, samolotów, ani armii, mogącej przyjść z pomocą, a zapasy wody mogą pokryć 6 proc. dziennego zapotrzebowania miasta, poparł decyzję o kapitulacji. Został aresztowany przez Niemców w grudniu 1939 r. i na mocy wyroku sądu polowego rozstrzelany w Palmirach w czerwcu 1940 r..

Kamila Sachnowska BEP IPN


Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
©2004-2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.