26.05.2019, data aktualizacji serwisu: 25.10.2012
Gra miejska

Biogramy

Wacław Lipiński (1896–1949)

„Wacław Lipiński wypowiedział się pierwszy. Proponował on, by wojska wyszły z miasta w teren wolny, torując sobie drogę skupionym uderzeniem w wybranym miejscu, i kontynuowały walkę poza Warszawą”.

Marian Porwitt

W czasie kampanii wrześniowej był szefem propagandy przy Dowództwie Obrony Warszawy, a tym samym bliskim współpracownikiem Stefana Starzyńskiego i gen. Waleriana Czumy. Jego głównym założeniem było oddziaływanie na nastroje wojska i ludności Warszawy tak, aby nie wygasła wola walki. Za pośrednictwem Polskiego Radia kierował do warszawiaków przemówienia, w których informował ich o bieżącej sytuacji w kraju i stolicy. Czekały na nie przy odbiornikach rzesze słuchaczy. Podpułkownik Lipiński informował, objaśniał, udzielał rzeczowych instrukcji, jak zachować się w czasie oblężenia, ale też podtrzymywał na duchu i ukazywał rolę mieszkańców Warszawy.
 
11 września mówił: „Niewątpliwie Warszawa wiele już wykazała i wykazuje w bardzo wysokim stopniu tę siłę duchową. Jest gotowa do walki, do ofiary, do poświęceń, jest serdeczna, otwarta; to gorące poparcie, opieka nad żołnierzami, to braterskie zrośnięcie się w momencie przeżyć wojennych, to są wszystko dowody świadczące o wielkiej sile ducha tego miasta i jego mieszkańców”.

W czasie okupacji niemieckiej współtworzył Konwent Organizacji Niepodległościowych. Działalność konspiracyjną kontynuował po zakończeniu wojny. Stworzył Stronnictwo Niezawisłości Narodowej i współuczestniczył w działaniach Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski Podziemnej. W styczniu 1947 r. został aresztowany przez UB i osadzony w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. Proces odbył się w grudniu tegoż roku. Wyrok skazujący Wacława Lipińskiego na karę śmierci za rzekome szpiegostwo zapadł 27 grudnia. Jednakże w marcu 1948 r., skorzystawszy z prawa łaski, Bolesław Bierut zamienił ten wyrok na karę dożywotniego więzienia. Wacław Lipiński zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 4 kwietnia 1949 r. w więzieniu we Wronkach. Najprawdopodobniej został zamordowany.
 

Anna Piotrowska


Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
©2004-2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.