26.05.2019, data aktualizacji serwisu: 25.10.2012
Gra miejska

Organizacje i instytucje społeczne

Komisariat Cywilny Dowództwa Obrony Warszawy

1 września 1939 r., w obliczu wybuchu wojny, prezydent RP wydał dekret „o sprawowaniu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, o organizacji naczelnych władz wojskowych i o komisarzach cywilnych od chwili mianowania Naczelnego Wodza”. Zgodnie z tym dokumentem przy dowództwach poszczególnych armii powołano komisarzy cywilnych. 8 września powstał Komisariat Cywilny przy Dowództwie Obrony Warszawy. Stanowisko komisarza objął dotychczasowy prezydent miasta major rezerwy Stefan Starzyński. W odezwie do mieszkańców stolicy tak zdefiniował swe zadania: „Celem mej pracy jest zapewnić wojsku zaspokajanie jego potrzeb i zabezpieczyć normalne funkcjonowanie życia codziennego ludności cywilnej […]”*. Komisarzowi podlegały liczne służby, które miały zapewnić miastu i jego mieszkańcom bezpieczeństwo – na tyle, na ile było to możliwe w wojennych warunkach. Najważniejsze z nich to Obrona Przeciwlotnicza, Straż Ogniowa i Straż Obywatelska, służby szpitalne i sanitarne. Dzięki energii i osobistemu autorytetowi, jakim cieszył się Starzyński, jego wezwania były respektowane przez warszawiaków. Przykładem może być reakcja na apel o otwarcie sklepów czy wywóz śmieci z podwórek, zasługą Starzyńskiego było też pozytywne usposobienie ludności cywilnej wobec broniących miasta żołnierzy.

 
*Odezwa prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego do mieszkańców stolicy w sprawie objęcia przez niego funkcji Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy z dnia 8 września 1939 r.
 

 


Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
©2004-2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.