26.05.2019, data aktualizacji serwisu: 25.10.2012
Gra miejska

Organizacje i instytucje społeczne

Robotnicze Bataliony Obrony Warszawy

„[…] To, co zastaliśmy na Wareckiej, przeszło nasze najśmielsze przewidywania; zgłosiły się tłumy pragnących wstąpić do naszych oddziałów”.

kpt. Marian Kenig
Robotnicze Bataliony Obrony Warszawy
 
Ochotnicza formacja, utworzona 6 września 1939 r. w Warszawie przez Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy, powstała z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej. Za zgodą gen. Czumy utworzono sześć kompanii mających wykonywać „roboty saperskie”; na ich czele stanął kpt. rez. Marian Kenig. 9 września rozpoczęto akcję werbunkową przy ulicach Wareckiej 7 i Długiej 21. Masowo zgłaszali się mieszkańcy miasta, którzy chcieli włączyć się w akcję obrony Warszawy. Byli to głównie robotnicy: socjaliści, komuniści, bezpartyjni, członkowie związków zawodowych, młodzież z „Wici”. Do czasu uzbrojenia kompanie wspomagały wojsko w budowie umocnień, barykad, wykonywaniu zasieków z drutów kolczastych itp.
 
Z czasem ochotnicy posłużyli jako uzupełnienie oddziałów armii regularnej. 12 września w związku z tym, iż formacja przekroczyła stan pułku, Robotnicze Bataliony Obrony Warszawy przekształcone zostały w Robotniczą Brygadę Obrony Warszawy, której dowódcą również został kpt. Kenig. Zadania tych organizacji były podobne. 20 września ogłoszono kolejny nabór i w cztery dni później zdecydowano na bazie Robotniczej Brygady Obrony Warszawy odbudować 13. Dywizję Piechoty i skierować ją 26 września do obrony Żoliborza i Bielan. Plany te pokrzyżował podpisany 28 września akt kapitulacji, w wyniku którego, ku wielkiemu rozczarowaniu jej członków, Robotnicza Brygada Obrony Warszawy została rozwiązana.

Anna Piotrowska


Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
©2004-2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.