26.05.2019, data aktualizacji serwisu: 25.10.2012
Gra miejska

Organizacje i instytucje społeczne

Straż Obywatelska

„Konsekwencją powołania Straży Obywatelskiej było masowe zwracanie się do nas ze wszystkimi bolączkami o pomoc i radę”.

Janusz Regulski
 
Straż Obywatelska
 
Ta organizacja społeczna powstała z inicjatywy Stefana Starzyńskiego. 4 września 1939 r. zwrócił się on do mjr. rez. Janusza Regulskiego z propozycją objęcia komendy nad Strażą Obywatelską. Warszawa po ewakuacji władz oraz urzędników państwowych została pozbawiona policji, którą wykorzystano do ochrony transportów rządowych. W nocy z 5 na 6 września ukazała się odezwa o powstaniu Straży i naborze do niej. W wyznaczonych punktach rejestracyjnych zgłosiło się ponad 5 tys. ochotników. W skład tej organizacji weszli członkowie różnych organizacji społecznych, m.in. Rady Adwokackiej, organizacji zawodowych, Związku Byłych Wojskowych, Sokoła itp. Pierwsze posterunki SO zostały zorganizowane przy placówkach dyplomatycznych. Członkowie tej organizacji nosili na lewym ramieniu szeroką opaskę w kolorze żółtym z czerwonymi literami S.O. Żółte opaski, stanowiące jedyny symbol ich władzy, stały się szybko w Warszawie rozpoznawalne. A patrole Straży, krążące po stolicy, dawały warszawiakom poczucie bezpieczeństwa. SO włączała w przygotowanie do obrony Warszawy również jej mieszkańców. Polegało to na tym, że mieszkańcy określonych odcinków ulic tworzyli samoobronę na swoim terenie, patrolując wyznaczony odcinek ulic i strzegąc domów przy niej położonych – tzw. system blokowy. Do głównych zadań Straży Obywatelskiej należały: ochrona instytucji państwowych i publicznych, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, tworzenie punktów ratowniczo-sanitarnych, pomoc prawna, organizacja pogotowia technicznego, opieka nad opuszczonymi mieszkaniami i zakładami pracy.

Rafał Pękała BEP IPN


Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
©2004-2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.