26.05.2019, data aktualizacji serwisu: 25.10.2012
Gra miejska

Organizacje i instytucje społeczne

Straż Ogniowa

  • Strażacy gaszą płonący budynek. Warszawa we wrześniu 1939 r.

Straż Ogniowa

Od 1 września 1939 r. Warszawska Straż Ogniowa (jak wówczas nazywała się straż pożarna) oprócz „zwykłych” pożarów gasiła te spowodowane nalotami i bombardowaniami. Pracę strażaków dodatkowo utrudniał ostrzał z niemieckich samolotów. Z tego powodu 12 września wydano rozkaz o przemalowaniu widocznych z daleka błyszczących hełmów w barwy ochronne. Z czasem, w wyniku uszkodzeń systemu wodociągów, coraz częściej brakowało wody do gaszenia pożarów. Zniszczeniu ulegał także sprzęt strażaków, zwłaszcza węże rozrywane przez odłamki pocisków.
 
Dowódcą warszawskiej Straży Ogniowej był płk Stanisław Gieysztor. 1 września straż wystawiła 61 sekcji bojowych, do których na apel prezydenta Starzyńskiego dołączyło wielu emerytowanych strażaków. Część jednostek warszawskiej straży 6 września opuściła stolicę, udając się na wezwanie Umiastowskiego na wschód. Pozostałe w stolicy sekcje wzmocniły wycofujące się jednostki z Łodzi i z Poznania. Pomoc ta okazała się bardzo potrzebna, gdyż po opuszczeniu Warszawy przez Brygadę Pościgową* nasiliły się ataki niemieckiego lotnictwa. Poza tym udało się zawrócić do miasta kilka sekcji zdążających na wschód. 10 września gen. Czuma zmilitaryzował Straż Ogniową. Od tej pory za poważniejsze wykroczenia służbowe członkom straży groził sąd polowy. Od tej pory strażacy nosili orzełki na czapkach i biało-czerwone opaski na rękawach. Aby wspomóc działania straży, z inicjatywy Komisariatu Cywilnego organizowano m.in. sieć posterunków ochotniczych, odtwarzano straże przemysłowe, utworzono Zastępczą Służbę Żeńską Straży Ogniowej. Niestety, rozbudowę służby przeciwpożarowej utrudniał brak sprzętu. Nawoływano także ludność, aby w domach formowała drużyny przeciwpożarowe, a przez radio instruowano cywilów, jak gasić bomby zapalające.
 
* Brygada Pościgowa – eskadra polskich samolotów myśliwskich broniąca obszaru powietrznego nad Warszawą.

Katarzyna Cegieła BEP IPN


Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
©2004-2019 . Wszelkie prawa zastrzeżone.