Piątek, 23 marca 2018, data aktualizacji serwisu: 25.10.2012
Gra miejska

Informacje o grze

Regulamin historycznej gry miejskiej „Szlakiem cywilnej obrony Warszawy – wrzesień 1939 roku”
Formularz zgłoszenia
Adres do korespondencji
Instytut Pamięci Narodowej , ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
©2004-2018 Instytut Pamięci Narodowej . Wszelkie prawa zastrzeżone.